Jdi na obsah Jdi na menu
 


O MNĚ

 

Jmenuji se Jiřina Kotalová Lorencová a tvořím pod pseudonymem MANUŠ. Narodila jsem se v Praze v 55. roce minulého století ve znamení Vodnáře. Výtvarno mne provází po celý život. K základům malířské tvorby mne přivedl akademický malíř Pavel Zubka, leč vystudovala jsem diametrálně odlišný obor.  

     S rodinou žiji ve Stupně už přes třicet let, mám bezva muže, jsem mámou tří , dnes už dospělých dětí, "maceškou" jedné nevlastní dcery, babičkou šesti vnoučat a vazalem jedné psí holky a jednoho kocouřího kluka.

     Má tvorba je poskládána z mých náhledů na svět a momentálních nápadů a nálad. Maluji akrylem, akvarelem, pastelem, olejem a horkým voskem - enkaustika. Můj syn říká, a má pravdu, že naleznutí tvůrčí energie je bránou k bohatšímu a rozmanitějšímu pohledu na svět okolo sebe. Zjevně proto se k mému malování obrazů postupně přidávala malba a zdobení skla, fotografování, práce s přírodní kůží, dřevem a v neposlední řadě i s papírem a hlínou.

Mé aktivity:

výstava KALEIDOSKOP 2013 v Synagoze v Radnicích

výstava PÁBENÍ 2014 v galerii Fouyer v Rokycanech

výstava RESUMÉ 2014 v K21 ve Stupně - Břasy

výstava VARIACE 2015 v Muzeu Josefa Hyláka v Radnicích

výstava CESTY 2015 v galerii v Dobřanech

výstava MILOVANÉ STUPNO – černobílá fotografie a

                   barevný kůň 2016 v Pivnici U Dubu ve Stupně  

výstava REGIONÁLNÍ UMĚLCI 2018 v Kostele sv. Petra a Pavla v  Dolanech u Hlinců 

výstava REGIONÁLNÍ UMĚLCI 2019 v Kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců     

 

My name is Jiřina Kotalová Lorencová and I form under the pseudonym MANUŠ. I was born in Prague in the 55th year of the last century as Aquarius. My art has been guiding me all my life. The academic painter Pavel Zubka brought me to the foundations of painting, but I studied a diametrically different subject.
     
With my family I have been living in the Stupno for over 
thirty years, I am a man of nobleness, I am a mother of three, now adult children, the "stepmother" of one half daughter, the grandmother of six grandchildren and a vassal of one dog girl and one cat boy.
     
My work is composed of my insights into the world and the momentary ideas and mood. I paint with acrylic, watercolor, oil, pastel
and hot wax - encaustic.  My son says, and he is right that finding creative energy is the gateway to a richer and more diverse view of the world around him. Apparently, painting and decorating glass, photography, working with natural leather, wood and, last but not least, paper and clay were gradually added to my painting.
My activities:

exhibition KALEIDOSKOP 2013 at the Synagogue in the Radnice
exhibition  PÁBENÍ 2014 at the Fouyer Gallery in Rokycany
exhibition  RESUME 2014 at K21 in Stupne - Břasy
exhibition  
VARIACE 2015 at the Josef Hylák Museum in the Radnice
exhibition ROAD 2015 in the gallery in Dobřany
exhibition MILOVANÉ STUPNO - black and white photograph a
                     
colored horse 2016 at the U Dubu Beer Hall in Stupno

exhibition REGIONAL ARTISTS 2018 in the Church of St. Peter and Paul in Dolany near Hlince

exhibition REGIONAL ARTISTS 2019 in the Church of St. Peter and Paul in Dolany near Hlince